Co nesmí chybět v povinné výbavě vozidla

Povinná výbava motorového vozidla jsou nástroje, náhradní díly a další doplňky předepsané k tomu, aby mohlo být vozidlo považováno za způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Povinná výbava musí být ve vozidle přítomna kdykoliv, kdy je vozidlo provozováno na pozemních komunikacích. Zdaleka ne všichni řidiči vědí, co všechno s sebou v autě musí vozit. 

Pokuta za neúplnou nebo nesprávnou povinnou výbavu se může vyšplhat na dva tisíce korun. Pozor si dávejte především na  na obsah lékárničky, který musí odpovídat zákonným normám a nesmí být prošlý!

POVINNÁ VÝBAVA motorových vozidel zahrnuje: 

NÁHRADNÍ ELEKTRICKÉ POJISTKY
Po jedné od každého užitého druhu. Doporučujeme zakoupit sadu pojistek.

NÁHRADNÍ ŽÁROVKY
Po jedné náhradní žárovce od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci (s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení) a nářadí nutné k jejich výměně.

ZVEDÁK | Klíč na šrouby/matice kol | NÁHRADNÍ KOLO nebo SADU NA OPRAVU PNEUMATIKY

Tyto věci nejsou součástí povinné výbavy pro vozidla, která mají všechny pneumatiky takzvaně dojezdové, nebo opravitelné bez demontáže. Povinnost vozit rezervní kolo, montážní klíč či zvedák odpadá v případě, když vozidlo obsahuje kartu s číslem asistenční služby nebo sadu  na opravu pneumatiky. K opravě pneu stačí těsnicí pěna a malý kompresor.

LÉKÁRNIČKA / AUTOLÉKÁRNIČKA

Řidiči běžně na lékárničku nezapomínají a v autě ji vozí, často ale zapomínají, že její obsah podléhá datu spotřeby. Proto je třeba pravidelně kontrolovat trvanlivost produktů. Kontrolujte především obvazy, které mají většinou tříletou trvanlivost. Na kvalitě lékárničky byste neměli šetřit. V případě nehody, však můžete přijít na závažné nedostatky. Mezi běžné chyby nástrojů v lékárničce patří například: tupé nůžky, úzké škrtidlo, nelepící náplast.

VÝSTRAŽNÁ VESTA 

Výstražná vesta Je povinnou součástí výbavy motorového. Reflexní vesta slouží jako ochrana v nepřehledné situaci (např. při nehodě či výměně pneumatiky) a zároveň zvyšuje bezpečnost provozu zviditelněním osoby pohybující se po silnici nebo stavbě. Používáním reflexní vesty výrazně zvyšujete svou bezpečnost.

Z tiskové zprávy MD ČR: Motoristé měnit výstražné vesty v povinné výbavě nemusí

Ministerstvo dopravy se důrazně ohrazuje proti informacím některých médií, podle nichž mají motoristé v souvislosti se změnou vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, měnit výstražné vesty v povinné výbavě vozidla. Z dané vyhlášky žádná taková povinnost nevyplývá.

„Ochranné vlastnosti vest, které odpovídaly dřívější evropské normě EN 471, jsou z hlediska bezpečnosti dostatečné a odpovídají technickým požadavkům. Rád bych tedy motoristy jednoznačně uklidnil, že nemusí vyhazovat vesty, které pořídili dříve a kupovat nové. Platí, že vesta, která je součástí povinné výbavy, musí odpovídat evropské normě (označení EN 471 nebo EN ISO 20471). Z žádného předpisu ale nevyplývá, že starší vesty plnící tuto normu nejsou v pořádku a lidé je nemohou používat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

Výstražný trojúhelník slouží k zajištění bezpečnosti provozu tím, že se umisťuje na vozovku, aby signalizoval přítomnost vozidla, které po dobu nouzového stání tvoří překážku silničního provozu. 

V České republice musí být výstražným trojúhelníkem vybavena všechna motorová vozidla s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1 metr.

Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

HASÍCÍ PŘÍSTROJ (povinný jen pro autobusy a sanitní vozidla)

 

DOPORUČENÁ VÝBAVA VOZIDLA

Doporučenou, nikoliv však povinnou výbavou osobního automobilu je například: tažné lano, hasicí přístroj (sprej nedoporučujeme), pracovní rukavice, bateriová svítilna, měřič tlaku vzduchu, startovací kabely, voda (nejlépe destilovaná) apod.