Odstoupení od smlouvy

Pokud Vám zboží nevyhovuje, není žádný problém ho vrátit nebo vyměnit, a to bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží obdrželi. Vrátit lze pouze nepoužívané zboží (čímž není dotčeno Vaše právo na nutné seznámení se s výrobkem včetně jeho funkčnosti) = vyzkoušet, nepoužívat.

Zboží odešlete zabalené do vhodného obalu tak, aby se nepoškodilo, zpět na naši adresu spolu s vyplněným formulářem Vrácení nebo výměna zboží (ke stažení na našich stránkách) jako doporučený balík. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. Do formuláře nezapomeňte uvést, jestli chcete zboží vrátit nebo vyměnit. V případě vrácení peněz uveďte číslo svého účtu, abychom věděli, kam platbu zaslat nebo uveďte, že chcete peníze vrátit složenou. Záleží na Vás.

Pro vrácení/výměnu zboží můžete využít náš formulář k vytištění nebo online z našich stránek zde


 POUČENÍ SPOTŘEBITELE O PRÁVU ODSTOUPIT OD UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY

Vzorové Odstoupení od smlouvy ke stažení zde

PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI

Od uzavřené kupní smlouvy máte právo odstoupit (i bez udání důvodu) do 14 dní od převzetí objednaného zboží.

„Máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete objednané zboží.“

„Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodejce formou jednoznačného prohlášení a to např. dopisem, e-mailem nebo můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

„Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený*). Pro vrácení plateb použijeme bezhotovostní převod na dohodnutý bankovní účet nebo zaslání poštovní složenkou, případně formou, na kterém se dohodneme.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. **

JAK POSTUPOVAT?

1, zboží pečlivě zabalte a pošlete spolu s odstoupením od smlouvy na adresu prodejce (můžete také použít přiložený vzorový formulář)
2, nezapomeňte uvést, jakým způsobem chcete vrátit peníze (bankovní převod, složenkou, dobropis pro nákup jiného zboží, …)

 

* Je však třeba upozornit na okolnost, že vrácení částky, kterou podnikatel přijal jako platbu za dodání zakoupeného výrobku, je dle § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, podnikatel mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí. Smluvní strany si mají po odstoupení navzájem vrátit poskytnutá plnění, je však na spotřebiteli, aby v tomto směru učinil první krok. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.
Zdroj: http://www.coi.cz/e-shopy-maji-vratit-postovne-nk398

** „14denní lhůta nám slouží k vyzkoušení tak, abychom zjistili, jestli nám zboží sedí, nebo ne,“ uvedl vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. Rozhodně tedy nelze e-shop považovat za půjčovnu. „Pokud zboží používáme nad obvyklou míru a tím používáním ho poškodíme, tak nám prodávající může strhnout částku, která odpovídá opotřebení,“ dodal právník.
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1035341-kdo-zaplati-postovne-pri-vraceni-zbozi-z-e-shopu